Local Community

Zaangażowanie w społeczność lokalną Eaton Polska

Eaton promuje zaangażowanie w życie lokalnych społeczeństw wierząc, że w ten sposób współtworzy zdrowe społeczności i zakłady produkcyjne zorganizowane z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Dokonuje tego na wiele różnych sposobów i w różnych formach, przy czym ostatecznym celem jest zapewnienie faktycznych i zrównoważonych korzyści obszarom, w których żyjemy i pracujemy.