Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH

Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH

Armatura rurowa firmy Eaton zapewnia szczelność złącz ładowaczy czołowych firmy Stoll

"Każdego roku wyginamy w przybl. 100 000 zespołów przewodów rurowych. "Armatura Eaton WALFORM plus umożliwiła uzyskanie całkowitej niezawodności produkowanych przez nas zespołów, a doświadczenia użytkowników wskazują, że armatura ta faktycznie jest całkowicie szczelna."

Konrad Willenborg
Lider zespołu zarządzania jakością w firmie Stoll

Opis sytuacji

W momencie, gdy firma Wilhelm Stoll Maschinenfabrik GmbH z siedzibą w miejscowości Lengede w Niemczech rozpoczęła opracowanie nowej generacji ładowaczy czołowych wysokiej klasy, producent ten rozpoczął poszukiwanie szczelnych łączników hydraulicznych, które byłyby w stanie sprostać wymaganiom w zakresie produkcji wysokiej jakości ładowaczy czołowych o solidnej konstrukcji.

Inżynierowie z firmy Stoll poszukiwali wysokiej klasy armatury metrycznej do stalowych przewodów hydraulicznych systemu podnoszenia ramion zespołu ładowaczy czołowych ProfiLine FZ/FS, montowanych na ciągnikach rolniczych o mocy 50-300 KM.

"Przewody hydrauliczne wykonane z rurek stalowych dowiodły, że są bardziej trwałe od węży hydraulicznych montowanych w naszych ładowaczach czołowych," stwierdził Uwe Ockert, inżynier konstruktor z firmy Stoll. To jest wielka zaleta w stosunku do ładowaczy czołowych firm konkurencyjnych, w których początkowo instalowane były węże hydrauliczne, z trudem znoszące ekstremalne warunki środowiskowe."

Wyzwanie

W przeciwieństwie do węży elastycznych, które przy montażu zapewniają pewien luz, połączenia rurek stalowych stawiają tak sztywne wymagania w zakresie docinania, usuwania zadziorów i gięcia, jak sztywne są same rurki. Firma Stoll, na podstawie poprzednich doświadczeń, wiedziała, że przy zastosowaniu armatury rurowej z pierścieniami zacinającymi o dwóch krawędziach, precyzyjne wykonanie pracy ma znaczenie bardziej niż krytyczne.

"W teorii, byliśmy zadowoleni z zastosowania konstrukcji z pierścieniem zacinającym," stwierdził Konrad Willenborg, lider zespołu zarządzania jakością w firmie Stoll, "lecz musieliśmy brać również pod uwagę czynnik błędu ludzkiego. Ponieważ pierścienie zacinające wymagają ręcznego procesu instalacji, taki sposób montażu nie zapewnia absolutnej, powtarzalnej niezawodności zespołów. To była podstawowa przyczyna, dla której skontaktowaliśmy się z firmą Eaton oraz innymi dostawcami armatury rurowej w celu opracowania alternatywnych złącz przewodów."

Konrad Willenborg wskazał również, że poddane ekstremalnym obciążeniom dynamiczny, takim jak wibracja, duże siły mechaniczne oraz zmiany ciśnienia, które zwykle występują w ładowaczach czołowych firmy Stoll, złącza rurowe z pierścieniami zacinającymi wykazywały skłonność do wycieków oleju hydraulicznego.

Rozwiązanie

Poszukując optymalnych złącz przewodów, firma Stoll przebadała wiele systemów kształtowania zakończeń rurowych i ostatecznie zdecydowała się na system armatury rurowej WALFORMplus firmy Eaton Walterscheid, który składa się z mechanicznie obrobionego zakończenia przewodu rurowego, kształtowo połączonego z tradycyjnym korpusem DIN za pomocą stożka o kącie 24° oraz nakrętki DIN. Jedyna możliwa droga wycieku jest uszczelniona za pomocą zabezpieczonego przed wypadnięciem pierścienia elastomerowego, który w optymalny sposób wypełnia komorę pomiędzy rurką a stożkiem. Opatentowane rozwiązanie "głowiczki" WALFORMplus zapewnia dodatkowe uszczelnienie metal do metalu.

Ponieważ personel produkcyjny formy Stoll może wyraźnie wyczuć zakończenie zespołu, ryzyko nadmiernego lub niedostatecznego dokręcenia jest daleko mniejsze, aniżeli w przypadku innego typu zakończeń rurowych, co dodatkowo zabezpiecza przewody przed wyciekiem.

"System technologii obróbkowej WALFORMplus spełnia nasze wymagania wstępne w zakresie maksymalnej niezawodności procesu w ramach naszej produkcji przewodów rurowych realizowanej na zasadzie just-in-time," podkreślił Uwe Ockert.

Niezawodne połączenie kształtowe przewodów rurowych gwarantuje, że właściwy moment dokręcający montażu dotrzymywany będzie nawet wówczas, gdy złącze poddane będzie naprężeniom ekstremalnym. Poprzez eliminację powtórnego dokręcania lub potrzeby dokonywania montażu ponownego, precyzyjny montaż armatury przyczynia się do redukcji czasu produkcyjnego oraz do zmniejszenia kosztów. Ta zaleta jest szczególnie ważna w odniesieniu do ładowaczy czołowych firmy Stoll, ponieważ luz instalacyjny w przypadku niektórych łączników przewodów rurowych jest na tyle niewielki, że montaż powtórny wiązałby się z nadmiernym wysiłkiem.

Wyniki

Zarówno inżynierowie konstruktorzy jak i członkowie zespołu zarządzania jakością z firmy Stoll byli usatysfakcjonowani wysoką jakością armatury firmy Eaton Walterscheid.

"Każdego roku wyginamy w przybl. 100 000 zespołów przewodów rurowych", stwierdził Konrad Willenborg. "Armatura Eaton WALFORMplus umożliwiła uzyskanie całkowitej niezawodności produkowanych przez nas zespołów, a doświadczenia użytkowników wskazują, że armatura ta faktycznie jest całkowicie szczelna."

"Opinie zwrotne naszych partnerów odpowiedzialnych za dystrybucję wskazują, że armatura WALFORMplus charakteryzuje się wysoką jakością, stanowi absolutnie niezawodny funkcjonalnie system, który w praktyce wspaniale dowiódł swojej wartości, nawet w warunkach występowania ostrych naprężeń i pracy w skrajnie uciążliwych środowiskach."