Antibiotic Production

Produkcja antybiotyków

Filtracja Eatona lekarstwem dla producentów antybiotyków

"Prognozy są dobre a firma jest bardzo usatysfakcjonowana z możliwości i korzyści, jakie ma do zaoferowania system Integra Plate."

Przeszłość

Światowy producent leków generycznych stara się czynić świat zdrowszym miejscem, opracowując leki, które są dostępne i przystępne dla ludzi na całym świecie. Firma konsekwentnie oferuje tylko najwyższej jakości produkty od chwili jej powstania ponad 120 lat temu. Ze swoimi lekami, obecnie dostępnymi dla 90% światowej populacji, firma wciąż dba by pacjent zajmował centrum jej misji.

Ogólne leki generyczne, takie jak antybiotyki, wytwarza się wykorzystując te same aktywne składniki jak w oryginalnym produkcie, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych rygorystycznych norm jakości i bezpieczeństwa. Przez ten proces, firma może zaoferować pacjentom leki o tych samych korzyściach terapeutycznych, ale w niższej cenie.

Wyzwanie

Wytwarzanie antybiotyków obejmuje złożony proces chemicznego wiązania aminokwasów jako materiału wyjściowego do enzymów. Sproszkowany węgiel jest niezbędnym elementem tego procesu i służy do adsorpcji zanieczyszczeń i odbarwiania. Po zakończeniu procesu odbarwiania należy odfiltrować węgiel z API (active pharmaceutical ingredient - aktywny składnik farmaceutyczny).

Stary firmowy filtr ciśnieniowy (otwarty) przeciekał i był trudny w obsłudze przez co proces był kłopotliwy, niewydajny i kosztowny.

Wraz z popytem na leki wykazującym obecnie znaczący wzrost, firma chciała włączyć rezerwy i zastąpić stary filtr ciśnieniowy czystszym systemem zamkniętym poprawiając przepustowość, zwiększając wolumen i wydajność produktu.

Rozwiązanie

Po zdiagnozowaniu problemu firma zwróciła się do Eaton aby znaleźć rozwiązanie. Zaprezentowano Eaton BECO Integra® Plate EP, całkowicie zamknięty system filtracyjny, który gwarantuje o wiele bezpieczniejsza pracę i łatwość czyszczenia – CIP (cleaning in place). Unikalna konstrukcja systemu zapewnia również optymalną wydajność i łatwą obsługę. Z różnych rozmiarów dostępnych do wyboru, producent leków zakupił BECO Integra Plate EP wyposażony w 6,48 m2 powierzchni filtrującej i o pojemności placka 192 litry. System jest bardzo elastyczny i może być rozwijany do powierzchnia filtracji 10,26 m2 i pojemności placka 304 litry.

Zalety układu obejmują:
 

 • Elastyczność – dostosowanie powierzchni filtracji i objętości placka
 • Bezpieczna praca spełniająca wymagania farmaceutyczne
 • Brak przecieków
 • Brak strat produktu
 • funkcjonalność CIP daje mocne korzyści przy czyszczeniu
 • Zamknięta konstrukcja eliminuje emisje podczas otwierania filtra
 • Automatyczna regulacja docisku hydraulicznego
 • Dwuręczne operowanie przełącznikami funkcyjnymi
 • Zdolny do pełnego otwarcia zawór zwrotny (zabezpiecza pakiet filtracyjny przed otwarciem pod wpływem ciśnienia operacyjnego)
 • Prosta obsługa i łatwość czyszczenia
 • Ergonomiczna konstrukcja
 • Wsteczne czyszczenie kolektora odbiorczego
 • Niezawodne wsparcie dla płyt filtracji wgłębnej BECO.

Rezultat

Według producenta leku, rokowanie jest dobre. Firma jest bardzo zadowolona z funkcji i korzyści, które oferuje BECO Integra System Plate.

Ze względu na sukces systemu, firma przeprowadziła próby z płytami do filtracji głębokiej Eaton i ostatecznie "przełączyła się" na produkty Eaton. Obecnie używając około 2.000 płyt do filtracji głębokiej na rok, spółka prognozuje znaczący wzrost w ciągu następnych kilku lat.

Eaton dostarcza pełny zakres płyt do filtracji wgłębnej, takich jak KD3, zapewniających firmie ten sam poziom jakości co przy starych płytach filtracyjnych, ale po bardziej atrakcyjnej cenie, oraz wolne od minerałów BECOPAD® 450, które zapewniają lepszą wydajność.

The drug manufacturer's new filtration setup promises to improve efficiency, ensure a safer working environment and help generate significant cost savings. Now that's good medicine.

Spółka będzie kontynuować stosowanie systemu filtracji Eaton i planuje zastąpić swój bieżący filtr radu kolejnym systemem Integra Plate. Producent leku obiecuje, że nowy system filtracyjny poprawi efektywność, zapewni bezpieczeństwo środowiska pracy i pozwoli na znaczne oszczędności kosztów. Teraz to jest dobre lekarstwo.