Współpraca ze szkołami

Szkoły techniczne, z którymi współpracujemy:

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Skoczowie ( ZSTiO)
 • Zespół Szkół Technicznych im. płk Gwidona Langera w Cieszynie ( ZST)
 • Zespół Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku - Białej im. Jędrzeja Śniadeckiego (ZSEEiM)
 • Zespół Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku - Białej im. Franciszka Kępki (ZSTiH)
 • Zespół Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących w Bielsku Białej (ZSSiO)
 • Powiatowy Zespół Nr 10 Szkół Mechaniczno - Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach
 • Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach (ZDZ)

Uczelnie wyższe, z którymi współpracujemy:

 • Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej ( ATH)
 • Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie