Globalna etyka i zgodność

Alexander M. Cutler

Wiadomość od Sandy'ego Cutlera, Prezesa i Dyrektora Naczelnego

Nic nie jest tak ważne dla ogólnego powodzenia Eaton jako firmy, jak nasze wartości etyczne. Nasze wspólne zaangażowanie w utrzymywanie najwyższych standardów uczciwości i rzetelności jest naszym największym atutem.

Wszyscy wiemy, że za każdym razem, gdy robimy to, co jest właściwe, wzmacniamy w naszych współpracownikach, klientach, dostawcach i udziałowcach zrozumienie, że interesy w Eaton prowadzi się w sposób etyczny.
 
Mamy świadomość, że musimy kierować się naszymi wspólnymi wartościami etycznymi, ponieważ w przeciwnym razie narażamy siebie, ale także całe nasze przedsiębiorstwo i całą wytwarzaną przez nie wartość, na ryzyko. Tak więc, zachęcamy wszystkich naszych udziałowców do wyrażania obaw, podnoszenia kwestii i wspierania najwyższych poziomów uczciwości. Jeśli kiedyś będziecie uważali, że nie udaje się nam to, mam nadzieję, że dacie mi znać.
Alexander M. Cutler signature
Alexander M. Cutler
Prezes i Dyrektor Naczelny


Biuro do spraw etyki zawodowej

Biuro ds. etyki zawodowej jest odpowiedzialne za dostarczanie pracownikom informacji, narzędzi i wskazówek oraz za szkolenie i pomoc w przestrzeganiu zasad Kodeksu Etycznego w codziennym procesie podejmowania decyzji.

Biuro zapewnia skuteczne kształcenie, programy szkoleniowe oraz wymianę informacji, zaprojektowane tak, aby etyka i wartości Eaton były konsekwentnie wdrażane w działalność biznesową firmy na całym świecie.

Skontaktuj się z nami w celu uzyskania informacji lub aby zgłosić uchybienia


Email thumb Poland  

Email: ethics@eaton.com

     
Call Helpline Poland  

Zadzwoń na Linię Pomocy – 0.0.800.111.1664

Linia pomocy jest bezpłatna, a wielojęzyczni konsultanci są dostępni 24 godziny przez 7 dni w tygodniu. Prosimy wziąć pod uwagę, że podczas oczekiwania na tłumacza możliwy będzie krótki okres oczekiwania.

Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej pod adresem Global Ethics and Compliance page. Pragniemy zauważyć, że strona internetowa jest w języku angielskim.