Petrochemical and Natural Gas

Przemysł petrochemiczny i gaz ziemny

Firma Eaton utrzymuje swoje długoterminowe, strategiczne zaangażowanie w branżę petrochemiczną.

Więcej informacji znajdziesz na Eaton.com