OW Agriculture and Forestry Main Image

Rolnictwo i Leśnictwo

Ogólnym celem globalnego przemysłu rolnego i leśnego jest żywić, ubierać i dawać schronienie światu o stale rosnącej populacji i zmieniających się potrzebach żywnościowych i zwiększonym zapotrzebowaniu na energię. Sprzęt rolny i leśny musi spełniać nie tylko funkcje sadzenia, pielęgnacji i zbioru plonów czy drewna, aby sprostać potrzebom.

W gospodarstwie lub w lesie, kluczem do produktywności i zyskowności są wygoda i możliwość kontroli. Komponenty i systemy hydrauliczne firmy Eaton zapewniają operatorowi najwyższą wygodę, co przekłada się na lepsze warunki pracy i precyzyjną obsługę dającą optymalną pracę maszyny. Dzięki zastosowaniu części firmy Eaton rolnicy i drwale zyskują stałą sprawność maszyn i urządzeń potrzebną do maksymalnej wydajności.

Zróżnicowane zapotrzebowanie wydajności oznacza, że układy hydrauliczne stosowane w sprzęcie rolnym i leśnym często wymagają indywidualnych rozwiązań. Zespoły ds. zastosowań i inżynierii komercyjnej (ang. ACE) firmy Eaton udzielają klientom wsparcia technicznego w zakresie zastosowań i systemów, dostosowanych w celu rozwiązania największych problemów w branży.

Nieważne gdzie są nasi klienci, firma Eaton jest blisko.Produkty firmy Eaton są objęte globalnym wsparciem obiektów inżynieryjnych i produkcyjnych Eaton, a także największą w branży siecią partnerów udzielających wsparcia i zaopatrzenia na miejscu.

Od leśnictwa, przez rolnictwo, aż do sprzętu do robót ziemnych – Eaton oferuje produkty i rozwiązania służące wydajności, poziomowi emisji i ekonomicznemu zużywaniu paliwa.